Дитячо-юнацька спортивна школа

Вараської міської ради Рівненської області

Звіт директора спортивної школи за 2021-2022 навчальний рік

Звіт директора спортивної школи за 2021-2022 навчальний рік

Звіт директора Дитячо-юнацької спортивної школи за 2021-2022 навчальний рік

Дитячо-юнацька спортивна школа Вараської міської ради здійснювала свою діяльність у 2021-2022 навчальному році згідно  річного плану роботи на  2021-2022н.р, сприяла  забезпеченню розвитку  здібностей вихованців в обраному виді спорту, визнаному в Україні, створювала необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

Спортивна школа у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінмолодьспорту, МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  положенням і власним статутом.

Діяльність  дитячо-юнацької спортивної школи  направлена на реалізацію законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт», актів Президента України і Кабінетів Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 5.11.2008 № 993, державної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки,  та власного Статуту.

Пріоритетними завданнями  дитячо-юнацької спортивної школи  Вараської міської ради Рівненської області у  2021-2022 навчальному році були:

 • здійснювати навчально-тренувальну та виховну роботу серед дітей та підлітків, спрямовану на зміцнення їх здоров’я;
 • створювати оптимальні умови для  всебічного гармонійного розвитку спортсменів;
 • здійснювати набір дітей до спортивної школи та збереження контингенту, згідно з планом спеціалізації та програмним вимогам  за віком;
 • проводити роботу по залученню дітей пільгового контингенту до систематичних занять спортом;
 • виховання морально-етичних якостей особистості та патріотичне виховання спортсменів на оздоровчих та культурних традиціях українського народу;
 • здійснювати контроль за проведенням навчально-тренувальних занять, виконання програм з видів спорту, навчальних планів і розкладу занять;
 • створювати умови для підвищення кваліфікації тренерсько-викладацького складу;
 • посилити контроль за учбово-тренувальним процесом та спортивно-масовою роботою в школі;
 • здійснювати зв’язок з загальноосвітніми навчальними закладами, професійно-технічними навчальними закладами, вищими навчальними закладами І-ІУ рівнів акредитації та іншими організаціями з питань навчально-виховного процесу;
 • забезпечити участь вихованців в обласних, Всеукраїнських та Міжнародних змаганнях по видам спорту згідно календарного плану.
 • зміцнювати матеріально-технічну базу школи;
 • забезпечувати ДЮСШ висококваліфікованими  тренерами-викладачами;
 • сприяти побудові сучасного багатофункціонального спортивного залу, який  дасть  можливість ще більше активізувати спортивно-масову та фізкультурно-оздоровчу  роботу в місті, виховувати у молоді бережне ставлення до свого здоров’я, змістовне та цікаве проведення свого вільного часу та досягнення високих спортивних результатів
 • сприяти здійснення ремонту (реконструкції) футбольного поля в районі річки Стир;
 • сприяти фінансуванню літнього табору;
 • формувати зведену статистичну звітності про діяльність дитячо-юнацької спортивної школи за формою № 5-ФК;

         Навчально-тренувальний процес на 5 спортивних  відділеннях (волейбол, футбол, дзюдо, баскетбол, боротьба греко-римська) здійснювали 10 тренерів – викладачів (5 штатних та 6 за сумісництвом), які залучали до тренувально–виховного процесу на спортивних відділеннях  346  вихованців  шкільного віку міста .

         Згідно плану комплектування на навчальний рік до навчально-тренувального процесу було задіяно 346 вихованців віком від 6 до 18 років. Це 26 навчальні групи: 19 груп початкової підготовки та  8 груп базової підготовки. Норми наповнюваності груп відділень з видів спорту і тижневий режим навчально-тренувальної роботи спортивних шкіл відповідав нормам установленим Мінмолодьспортом.

         Основними формами навчально-тренувальної роботи є групові навчально-тренувальні заняття, тренування за індивідуальними планами, виховні заходи, медико-відновні заходи, навчально-тренувальні збори, практика суддівства спортивних змагань. Навчально-тренувальні заняття проводились згідно з розкладом, який складено відповідно до програм з видів спорту, тарифікаційного списку,  вимог типового положення про ДЮСШ та затверджені директором школи.  Тренери відділення футболу в осінньо-весняний період проводили заняття на  спортивних майданчиках з штучним покриттям ЗОШ №4,  в зимовий період  –  в спортивних залах  Ліцеїв №4,5. Тренування з волейболу проводились в спортивному залі ліцею № 5 а з баскетболу в спортивному залі ліцею № 1. Тренування відділення дзюдо та боротьби греко-римської проводились в  залі боротьби адміністративного приміщення ДЮСШ

В ДЮСШ постійно ведеться контроль за станом навчально-тренувального та виховного процесу. Для здійснення організаційно-методичного керівництва діяльністю ДЮСШ  проводяться наради при директорові та тренерські ради. На засіданнях тренерських рад вивчався та аналізувався стан навчально-тренувальної та виховної роботи,  рівень спортивної підготовки вихованців, результативність виступів у змаганнях різного рівня, підсумки проведення медичних оглядів вихованців. Вносились відповідні корективи та рекомендації у навчально-тренувальний та виховний процес, вивчались нові підходи і рекомендації до навчально-тренувальної діяльності тренера-викладача. На нарадах при директорові розглядались організаційні питання щодо участі в спортивних заходах, профілактики дитячого травматизму, профілактики злочинності та правопорушень. Протягом навчального року проведено 4 тренерські ради  (відповідні протоколи в наявності).

Постійно проводилась робота з тренерсько–викладацьким складом з питань самоосвіти , індивідуальні консультації,  проводилась робота з обміну досвідом тренерів – викладачів. Адміністрацією школи проводиться оперативний, періодичний та підсумковий контроль з питань виконання навчального плану. Тренери–викладачі приймали участь у роботі федерацій з видів спорту, відвідували та приймали участь у суддівстві змагань як на районних так і на обласних аренах.

Регулярне проведення педагогічних рад на яких розглядати питання методичного, навчально-тренувального та теоретичного характеру. Проведення інструктажів з охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки з працівниками школи. Перевірка ведення документації та проведення навчально-тренувальних занять тренерами-викладачами. Перевірка журналів обліку навчальних груп.

Колектив школи тісно співпрацював  з вчителями загальноосвітніх закладів щодо формування  навчальних груп з видів спорту, виявлення обдарованих дітей, які залучались до занять спортом по відділеннях. Проводились спільні бесіди з класними керівниками щодо навчання, виховання вихованців, відвідування навально-тренувальних занять, та залучення до занять спортом дітей з неблагополучних сімей.

Тренерами-викладачами  розроблені плани організаційно-методичної роботи з вихованцями під час карантину з використанням дистанційної форми роботи, затверджені директором закладу. За допомогою дистанційних технологій тренери надавали вихованцям відеоматеріали, теоретичні та практичні завдання для підтримки спортивної форми. Проводили тренування в онлайн режимі, створювали відеоролики щодо дотримання санітарних правил під час карантину.

Основною формою спортивної роботи є участь вихованців у спортивних змаганнях різного рівня. На протязі 2019-2020н.р вихованці прийняли участь у спортивно-масових заходах:

До найбільших досягнень навчального року слід віднести  результати юних баскетболісткок ДЮСШ, які неабияк порадували своїми результатами. Їх тренери Бабік А.М. та Сус В.В. працюють на високому рівні, тому їх вихованки  у числі призерок України з баскетболу

Згідно рішення Виконкому ФБУ  було достроково завершено сезон у Всеукраїнській юнацькій баскетбольній лізі. У XХ Чемпіонаті України з баскетболу серед юнацьких команд, активну участь приймали і вихованці нашої спортивної школи. Так, за команду Рівненської ОСДЮСШОР (обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву), у віковій категорії 2008 року народження було заявлено трьох вихованок тренера-викладача Бабіка Андрія Миколайовича., а саме: Гаврилова Ірина, Петрук Маріанна, Єсик Ольга, а за команду київського “Будівельника” виступала Ірина Плаксіна. У віковій категорії 2009 рік народження, ще однією призеркою Чемпіонату України стала Сус Анна.

Також, за команду ОСДЮСШОР-2007, виступала ще одна вихованка Бабіка А.М. Цибульська Дарина. Нажаль, команда не потрапили до числа призерів. Сподіваємося це обов’язково станеться у наступному сезоні.

Участь у рейтингових змагання та їх результативність дає можливість виконати спортсменам вимоги Єдиної спортивної класифікації України та здобути спортивні розряди. Досить непоганий результат маємо в 2021-2022 н.р.: 22 ІІІ розрядів та 18- ІІ– юнацьких розрядів. Двом вихованцям видано свідоцтво про закінчення спортивної школи. Нажаль запровадження карантинних  заходів до завершення навчального року не дозволили отримати відповідні очікувані спортивні розряди вихованцям відділень, надіємось, що незабаром спортсмени отримають здобуті нагороди.

Фінансово-господарська діяльність спортивної школи проводиться відповідно до законодавства та статуту. Матеріально-технічне забезпечення в 2021-2022 навчальному  році  здійснювалось за рахунок бюджетних коштів. Спортивні відділення ДЮСШ було забезпечено: спортивним інвентарем для покращення фізичної та технічної форми спортсменів: еспандерами; манішками; гімнастичним матом; волейбольною сіткою;комплектами  м’ячів волейбольних, біговою драбиною, сумкою для м’ячів; тактичною дошкою,канатом і т.д. Для проведення спортивно-масових заходів придбано кубки, грамоти,  медалі.

Завдяки прийнятій постанові урядом  з січня місяця 2020 року оплата праці тренерів-викладачів значно збільшилась. Це дасть можливість в майбутньому покращити кадрове забезпечення в дитячо-юнацькій спортивній школі, яке  кожного року є проблематичним.

 На протязі  десяти років в дитячо-юнацькій спортивній школі проводиться моніторинг участі спортсменів  в спортивно-масових заходах, результативних показників виконання спортивних  розрядів та результатів участі в спортивно-масових заходах (додаток).Моніторинг результатів роботи ДЮСШ в 2021-2022 навчальному  році  дає підстави зробити висновки, що   колектив школи в процесі своєї діяльності реалізує мету виховання, навчання та розвитку дітей, поставлену на початку навчального року.

Пріорітетними завданнями для  колективу ДЮСШ у наступному навчальному році будуть:

 • сприяти забезпеченню доступності позашкільної освіти;
 • зміцнювати матеріально-технічну базу школи;
 • створювати оптимальні умови для  всебічного гармонійного розвитку спортсменів;
 • забезпечувати ДЮСШ висококваліфікованими  тренерами-викладачами;
 • здійснювати учбово-тренувальну та виховну роботу серед дітей та підлітків, спрямовану на зміцнення їх здоров’я;
 • виховання морально-етичних якостей особистості та патріотичне виховання спортсменів на оздоровчих та культурних традиціях українського народу;
 • здійснювати набір дітей до спортивної школи та збереження контингенту, згідно з планом спеціалізації та програмним вимогам  за віком;
 • проводити роботу по залученню дітей пільгового контингенту до систематичних занять спортом;
 • здійснювати контроль за проведенням навчально-тренувальних занять, виконання програм з видів спорту, навчальних планів і розкладу занять;
 • створювати умови для підвищення кваліфікації тренерсько-викладацького складу;
 • сприяти створенню  міжнародного партнерства;
 • посилити контроль за учбово-тренувальним процесом та спортивно-масовою роботою в школі;
 • здійснювати зв’язок з загальноосвітніми навчальними закладами, професійно-технічними навчальними закладами, вищими навчальними закладами І-ІУ рівнів акредитації та іншими організаціями з питань навчально-виховного процесу;
 • сприяти фінансуванню літнього табору;
 • формувати зведену статистичну звітність про діяльність дитячо-юнацької спортивної школи за формою № 5-ФК;
 • забезпечити участь вихованців в обласних, Всеукраїнських та Міжнародних змаганнях по видам спорту згідно календарного плану.
 • сприяти побудові сучасного багатофункціонального спортивного залу, який  дасть  можливість ще більше активізувати спортивно-масову та фізкультурно-оздоровчу  роботу в місті, виховувати у молоді бережне ставлення до свого здоров’я, змістовне та цікаве проведення свого вільного часу та досягнення високих спортивних результатів;
 • сприяти здійснення ремонту (реконструкції) футбольного поля в районі річки Стир.
Червень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930