Звіт директора спортивної школи за 2019-2020 навчальний рік

Звіт директора Дитячо-юнацької спортивної школи за 2019-2020 навчальний рік

Дитячо-юнацька спортивна школа Вараської міської ради здійснювала свою діяльність у 2019-2020 навчальному році згідно  річного плану роботи на  2019-2020н.р, сприяла  забезпеченню  розвитку  здібностей вихованців в обраному виді спорту, визнаному в Україні, створювала необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

Спортивна школа у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, нака-зами Мінмолодьспорту, МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самовря-дування,  положенням і власним статутом.

Діяльність  дитячо-юнацької спортивної школи  направлена на реалізацію законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт», актів Президента України і Кабінетів Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 5.11.2008 № 993, державної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки,  та власного Статуту.

Пріоритетними завданнями  дитячо-юнацької спортивної школи  Вараської міської ради Рівненської області у  2019-2020 навчальний рік були:

 • здійснювати навчально-тренувальну та виховну роботу серед дітей та підлітків, спрямовану на зміцнення їх здоров’я;
 • створювати оптимальні умови для  всебічного гармонійного розвитку спортсменів;
 • здійснювати набір дітей до спортивної школи та збереження контингенту, згідно з планом спеціалізації та програмним вимогам  за віком;
 • проводити роботу по залученню дітей пільгового контингенту до систематичних занять спортом;
 • виховання морально-етичних якостей особистості та патріотичне виховання спортсменів на оздоровчих та культурних традиціях українського народу;
 • здійснювати контроль за проведенням навчально-тренувальних занять, виконання програм з видів спорту, навчальних планів і розкладу занять;
 • створювати умови для підвищення кваліфікації тренерсько-викладацького складу;
 • посилити контроль за учбово-тренувальним процесом та спортивно-масовою роботою в школі;
 • здійснювати зв’язок з загальноосвітніми навчальними закладами, професійно-технічними навчальними закладами, вищими навчальними закладами І-ІУ рівнів акредитації та іншими організаціями з питань навчально-виховного процесу;
 • забезпечити участь вихованців в обласних, Всеукраїнських та Міжнародних змаганнях по видам спорту згідно календарного плану.
 • зміцнювати матеріально-технічну базу школи;
 • забезпечувати ДЮСШ висококваліфікованими  тренерами-викладачами;
 • сприяти побудові сучасного багатофункціонального спортивного залу, який  дасть  можливість ще більше активізувати спортивно-масову та фізкультурно-оздоровчу  роботу в місті, виховувати у молоді бережне ставлення до свого здоров’я, змістовне та цікаве проведення свого вільного часу та досягнення високих спортивних результатів
 • сприяти здійснення ремонту (реконструкції) футбольного поля в районі річки Стир;
 • сприяти фінансуванню літнього табору;
 • формувати зведену статистичну звітності про діяльність дитячо-юнацької спортивної школи за формою № 5-ФК;

         Навчально-тренувальний процес на 5 спортивних  відділеннях (волейбол, футбол, дзюдо, баскетбол шахи та шашки) здійснювали 10 тренерів – викладачів (6 штатних та 4 за сумісництвом), які залучали до тренувально–виховного процесу на спортивних відділеннях  308  вихованців  шкільного віку міста .

         Згідно плану комплектування на навчальний рік до навчально-тренувального процесу було задіяно 308 вихованців віком від 6 до 18 років. Це 22 навчальні групи: 11 груп початкової підготовки та 11 груп базової підготовки. Норми наповнюваності груп відділень з видів спорту і тижневий режим навчально-тренувальної роботи спортивних шкіл відповідав нормам установленим Мінмолодьспортом.

         Основними формами навчально-тренувальної роботи є групові навчально-тренувальні заняття, тренування за індивідуальними планами, виховні заходи, медико-відновні заходи, навчально-тренувальні збори, практика суддівства спортивних змагань. Навчально-тренувальні заняття проводились згідно з розкладом, який складено відповідно до програм з видів спорту, тарифікаційного списку,  вимог типового положення про ДЮСШ та затверджені директором школи.  Тренери відділення футболу в осінньо-весняний період проводили заняття на  стадіоні в районі р.Стир,спортивних майданчиках з штучним покриттям ЗОШ №1,4,3,  в зимовий період  –  в спортивних залах  ЗОШ № 2,4,5. Тренування з волейболу проводились в спортивному залі ЗОШ № 5 а з баскетболу в спортивному залі ЗОШ № 1. Тренування відділення дзюдо проводились в  залі боротьби адміністративного приміщення ДЮСШ

В ДЮСШ постійно ведеться контроль за станом навчально-тренуваль-ного та виховного процесу. Для здійснення організаційно-методичного керівництва діяльністю ДЮСШ  проводяться наради при директорові та тренерські ради. На засіданнях тренерських рад вивчався та аналізувався стан навчально-тренувальної та виховної роботи,  рівень спортивної підготовки вихованців, результативність виступів у змаганнях різного рівня, підсумки про-ведення медичних оглядів вихованців. Вносились відповідні корективи та рекомендації у навчально-тренувальний та виховний процес, вивчались нові підходи і рекомендації до навчально-тренувальної діяльності тренера-вик-ладача. На нарадах при директорові розглядались організаційні питання щодо участі в спортивних заходах, профілактики дитячого травматизму, профілактики злочинності та правопорушень. Протягом навчального року проведено 4 тренерські ради  (відповідні протоколи в наявності).

Постійно проводилась робота з тренерсько–викладацьким складом з питань самоосвіти , індивідуальні консультації,  проводилась робота з обміну досвідом тренерів – викладачів. Адміністрацією школи проводиться оперативний, періодичний та підсумковий контроль з питань виконання навчального плану. Тренери–викладачі приймали участь у роботі федерацій з видів спорту, відвідували та приймали участь у суддівстві змагань як на районних так і на обласних аренах.

Регулярне проведення педагогічних рад на яких розглядати питання методичного, навчально-тренувального та теоретичного характеру. Проведення інструктажів з охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки з працівниками школи. Перевірка ведення документації та проведення навчально-тренувальних занять тренерами-викладачами. Перевірка журналів обліку навчальних груп.

Колектив школи тісно співпрацював  з вчителями загальноосвітніх закладів щодо формування  навчальних груп з видів спорту, виявлення обдарованих дітей, які залучались до занять спортом по відділеннях. Проводились спільні бесіди з класними керівниками щодо навчання, виховання вихованців, відвідування навально-тренувальних занять, та залучення до занять спортом дітей з неблагополучних сімей. Протягом року директор ДЮСШ координує роботу  проведення Спартакіади школярів, та залучає тренерсько-викладацький склад до проведення цих заходів.

Щорічно  на початку навчального року лікарем   ДЮСШ  проводиться  медичний огляд  вихованців, а   також перед змаганнями, про що свідчать записи у заявках на змаганнях та у журналі медичних звернень. Лікарем було проведені лекції  в навчальних групах   на тему: «Дотримання гігієнічних норм», «Харчування спортсменів».

Для запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-1, з березня 2020 року у  дитячої-юнацькій спортивній школі  виданий наказ № 14-осн від 18.03.2020р. «Про запровадження дистанційного (гнучкого) режиму роботи на період карантину». Тренерами-викладачами  розроблені плани організаційно-методичної роботи з вихованцями під час карантину з використанням дистанційної форми роботи, затверджені директором закладу. За допомогою дистанційних технологій тренери надавали вихованцям відеоматеріали, теоретичні та практичні завдання для підтримки спортивної форми. Проводили тренування в онлайн режимі, створювали відеоролики щодо дотримання санітарних правил під час карантину.

Нажаль ще досі діє заборона на проведення всіх масових та спортивних заходів, тренери та спортсмени з нетерпінням очікують зустрічі щоб і надалі пітримувати спортивну форму, розвивати фізичні якості та випробовувати себе на змаганнях.

Основною формою спортивної роботи є участь вихованців у спортивних змаганнях різного рівня. На протязі 2019-2020н.р вихованці прийняли участь у спортивно-масових заходах:

 

Дата Назва заходу Місце проведення Зайняте

місце

 
Відділення футболу  
1  

13.09.2019

Турнір з міні-футболу серед дітей з нагоди святкування ФК і С та 121-річниці ПРАТ «Рокитнівський скляний завод»  

м. Рокитне

 

V-м

 
2 14.09.2019 Першість ДЮСШ з міні-футболу серед юнаків 2008-2009, 2010-2011рр.н з нагоди дня ФК і С та дня м.Вараш м.Вараш    
3 29.09.2019 Першість Маневицької КДЮСШ з міні-футболу серед юнаків2010-2011р.н с.Ст. Чорторийськ  ІІ-м  
4 2-3.10.2019 14 традиційний Міжнародний турнір  з міні-футболу серед юнаків 2008р.н., присвячений пам’яті  директора спортивного оздоровчого комплексу «Шахтар» Олександра Грицюка м.Нововолинськ  

VІ-м

 
5   Чемпіонатат дитячо-юнацької футбольної ліги Рівненської області серед юнаків 2008-2009р.н сезону 2019(осінь) За призначенням  

ІV-м

 

 
6   Чемпіонатат дитячо-юнацької футбольної ліги Рівненської області серед юнаків 2006-2007р.н сезону 2019(осінь) За призначенням  

ІІ-м

 
7   Чемпіонатат дитячо-юнацької футбольної ліги Рівненської області серед юнаків 2004-2005р.н сезону 2019(осінь) За призначенням  

VІІІ-м.

 
8 09.10.2019 Матчева зустріч між командами ДЮСШ та КДЮСШ смт.Володимирець смт.Володимирець    
9 10.10.2019 Чемпіонат  Рівненської області з футболу серед дівчат 2003р.н. і молодших сезону 2019(осінь) За призначенням V-м.  
10 13.10.2019 Відкрита першість ДЮСШ серед юнаків 2011-2012р.н з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці, Дня захисника України м.Вараш  

І –м,

 

 
11 14.10.2019 Міжобласний турнір з футболу серед юнаків 2007р.н і молодших з нагоди Дня Українсько-го  козацтва с.Володимирець  

ІІ –м.

 
12 29.10.2019 Відкритий турнір Волинської федерації з футболу серед юнаків 2008-2009р.н м.Луцьк І –м

ІІ –м

 
13 17.11.2019 Відкрита першість ДЮСШ серед юнаків 2006-2009р.н м.Сарни ІІІ-м.  
14 24.11.2019 Відкрита першість Маневицької  КДЮСШ з фут залу серед юнаків 2006-2007р.н. смт.Маневичі  

ІІ –м

 
15 12.12.2019 Відкрита першість «Костопільської спортивної школи з фут залу серед юнаків 2007-2009р.н м. Костопіль

 

   
16 14.12.2019 Турнір з фут залу серед юнаків 2010р.н. і молодших  присвячений Дню Святого Миколая смт.Маневичі  ІV-м  
17 19-21.12. 2019 Міжнародний  турнір з футболу в рамках святкування 1000-річчя м. Брест серед юнаків 2009 року народження і молодших м. Брест, Республіка Білорусь  

VІІІ-м

 
18 21-22.12. 2019 Міжнародний   дитячий турнір з футболу серед дітей 2011-2012р.н. м.Ковель V-м  
19 20.12.2019 Міжнародний   дитячий турнір з футзалу серед юнаків  2008-2009р.н. пам’яті С.Лазарєва смт.Маневичі VІІІ-м  
20 27-28.12. 2019 Відкрита першість КДЮСШ-РАЕС та міжобласний турнір з фут залу серед юнаків  2010р.н. м.Вараш ІІІ-м

 

 

 
21 24.01.2020 Міжнародний   дитячий турнір з футболу серед дітей 2010-2011р.н. м.Луцьк    
22 24.01.2020 Міжнародний  турнір з міні-футболу присвячений  80-річчя створення Столінського району серед юнаків 2009р.н. і молодших м. Столін, Республіка Білорусь ІІ-м.  
23 27.01.2020 Першість Вараської територіальної громади з фут залу серед юнаків 2010-2011р.н. та дівчат 2008-2009р.н. з нагоди Дня Соборності  

м.Вараш

   
24 27.02.2020 Чемпіонат  Рівненської області з фут залу серед дівчат 2004р.н.  м. Костопіль

 

V-м  
25   Відкрита першість Костопільської ДЮСШ з фут залу «Костопільська сніжинка 2020» серед  юнаків 2007р.н. і молодших пам’яті Ф.П.Глущака м. Костопіль

 

V-м

VІ-м

 
 

Відділення волейболу

1   Обласна  дитячо-юнацька волейболь-на ліга серед дівчат 2003 -2004н.р.

 

За призначенням ІІ-м.

в групі

 
2   Обласна  дитячо-юнацька волейболь-на ліга серед дівчат 2005н.р. і молодших.

 

За призначенням ІV-м.

в групі

 
3 12.10.2019 Відкрита першість ДЮСШ з волейболу   2005р.н. з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці, Дня 14Українського козацтва м.Вараш ІІІ-м

 

 
4 30.10.2019 Відкрита першість Маневицької КДЮСШ смт.Маневичі ІІ-м  
5 28.11.2019 Відкрита першість Костопільського району серед дівчат 2005р.н. і молодших  

м.Костопіль

 

ІІІ-м

 
6 13.12 2019 Першість Костопільського ліцею-інтернату спортивного профілю ІІ-ІІІ ступенів з волейболу серед дівчат 2005-2006р.н.  

м.Костопіль

 

ІІ-м

 
7 19.12 2019 Турнір з волейболу серед дівчат 2005р.н. та 2003-2004р.н. до Дня Святого Миколая с.Старий Чарторийськ  

ІІІ-м

 
Відділення дзюдо  
1 15.12 2019 Всеукраїнський турнір з дзюдо серед юнаків та  дівчат 2007-2009р.н., 2010-2011р.н. присвяченого Дню Святого Миколая с.Зоря ІІ –м,

ІІІ-м

 

 
2 22.02.2020 Турнір з дзюдо серед юнаків та  дівчат 2008-2009р.н., 2010-2011р.н. м.Ковель 3-ІІм.

9-ІІІм.

 
                                                     Відділення баскетболу  
1 14.09.2019 Першість міста з  баскетболу 3х3 з нагоди дня ФК і С та дня м.Вараш м.Вараш І-м  
2 13.10.2019 Турнір з баскетболу серед дівчат 2006-2007р.н. з нагоди свята Покрови пресвятої Богородиці  

м.Рівне

ІІ –м  
3 03.11.2019 Обласна дитячо-юнацька баскетбольна ліга серед дівчат 2007р.н. і молодших м.Рівне ІІІ-м  
4 30.11.2019 Чемпіонат  Рівненської області серед команд дівчат 2006р.н. та молодших м.Рівне ІІІ-м  
5 28.02.2020 Турнір з баскетболу присвячений «Дню жінок» серед дівчат 2007р.н. і молодших м. Столін, Республіка Білорусь  

ІІ –м

 
6   Дитячо-юнацька баскетбольна ліга  серед дівчат 2003-2005р.н. За призначенням ІІ-м

у 2 турі

 

 

Протягом останній трьох років  ДЮСШ підтримує  міжнародні  контакти із спортивними організаціями Республіки Білорусь. Вихованці беруть участь у міжнародних заходах, проводиться  обмін  досвіду між тренерами з метою вивчення міжнародного досвіду роботи. В минулі роки в таких змаганнях приймали участь вихованці відділення футболу,  в  лютому 2020 року випробували свої сили вихованки відділення баскетболу, зайнявши почесне ІІ місце. В наступному навчальному році тренерський колектив планує  й надалі продовжувати та розвивати  таке партнерство.

До найбільших досягнень навчального року слід віднести  результати юних баскетболісткок ДЮСШ, які неабияк порадували своїми результатами. Їх тренери Бабік А.М. та Сус В.В. працюють на високому рівні, тому їх вихованки  у числі чемпіонок України з баскетболу

Згідно рішення Виконкому ФБУ  було достроково завершено сезон у Всеукраїнській юнацькій баскетбольній лізі. У XVIII Чемпіонаті України з баскетболу серед юнацьких команд, активну участь приймали і вихованці нашої спортивної школи. Так, за команду Рівненської ОСДЮСШОР (обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву), у віковій категорії 2008 року народження було заявлено п’ять вихованок тренера-викладача Бабіка Андрія Миколайовича., а саме: Плаксіна Ірина, Гаврилова Ірина, Петрук Маріанна, Єсик Ольга та Дейнека Олександра. Не зазнавши жодної поразки вони впевнено зайняли найвищу сходинку п’єдесталу.

У віковій категорії 2003-2004 року народження, за збірну команду Рівненської області, виступала ще одна  вихованка нашої спортивної школи Анна Пилипчук (тренер Сус Віктор Валентинович). За золоті нагороди Чемпіонату в  підсумку, маючи лише одну поразку протягом сезону, команда також посіла перше місце.

Також, за команду ОСДЮСШОР-2007, виступала ще одна вихованка Бабіка А.М. Цибульська Дарина, а за команду ОСДЮСШОР-2004 – Плаксіна Ольга, яка займалась у Віктора Суса, а зараз навчається та тренується в Рівному. Нажаль, команди за які вони грали не потрапили до числа призерів. Сподіваємося це обов’язково станеться у наступному сезоні.

Участь у рейтингових змагання та їх результативність дає можливість виконати спортсменам вимоги Єдиної спортивної класифікації України та здобути спортивні розряди. Досить непоганий результат маємо в 2019-2020 н.р.: 22 ІІІ розрядів та 18- ІІ– юнацьких розрядів. Двом вихованцям видано свідоцтво про закінчення спортивної школи. Нажаль запровадження карантинних  заходів до завершення навчального року не дозволили отримати відповідні очікувані спортивні розряди вихованцям відділень, надіємось, що незабаром спортсмени отримають здобуті нагороди.

Фінансово-господарська діяльність спортивної школи проводиться відповідно до законодавства та статуту. Матеріально-технічне забезпечення в 2019-2020 навчальному  році  здійснювалось за рахунок бюджетних коштів. Спортивні відділення ДЮСШ було забезпечено: спортивним інвентарем для покращення фізичної та технічної форми спортсменів: еспандерами; манішками; гімнастичним матом; волейбольною сіткою;комплектами  м’ячів волейбольних, біговою драбиною, сумкою для м’ячів; тактичною дошкою,канатом і т.д. Для проведення спортивно-масових заходів придбано кубки, грамоти,  медалі.

Завдяки прийнятій постанові урядом  з січня місяця 2020 року оплата праці тренерів-викладачів значно збільшилась. Це дасть можливість в майбутньому покращити кадрове забезпечення в дитячо-юнацькій спортивній школі, яке  кожного року є проблематичним.

 На протязі  дев’яти років в дитячо- юнацькій спортивній школі проводиться моніторинг участі спортсменів  в спортивно-масових заходах, результативних показників виконання спортивних  розрядів та результатів участі в спортивно-масових заходах (додаток).Моніторинг результатів роботи ДЮСШ в 2019-2020 навчальному  році  дає підстави зробити висновки, що   колектив школи в процесі своєї діяльності реалізує мету виховання, навчання та розвитку дітей, поставлену на початку навчального року. Пріорітетними завданнями для  колективу ДЮСШ у наступному навчальному році будуть:

 • сприяти забезпеченню доступності позашкільної освіти;
 • зміцнювати матеріально-технічну базу школи;
 • створювати оптимальні умови для  всебічного гармонійного розвитку спортсменів;
 • забезпечувати ДЮСШ висококваліфікованими  тренерами-викладачами;
 • здійснювати учбово-тренувальну та виховну роботу серед дітей та підлітків, спрямовану на зміцнення їх здоров’я;
 • виховання морально-етичних якостей особистості та патріотичне виховання спортсменів на оздоровчих та культурних традиціях українського народу;
 • здійснювати набір дітей до спортивної школи та збереження контингенту, згідно з планом спеціалізації та програмним вимогам  за віком;
 • проводити роботу по залученню дітей пільгового контингенту до систематичних занять спортом;
 • здійснювати контроль за проведенням навчально-тренувальних занять, виконання програм з видів спорту, навчальних планів і розкладу занять;
 • створювати умови для підвищення кваліфікації тренерсько-викладацького складу;
 • сприяти створенню  міжнародного партнерства;
 • посилити контроль за учбово-тренувальним процесом та спортивно-масовою роботою в школі;
 • здійснювати зв’язок з загальноосвітніми навчальними закладами, професійно-технічними навчальними закладами, вищими навчальними закладами І-ІУ рівнів акредитації та іншими організаціями з питань навчально-виховного процесу;
 • сприяти фінансуванню літнього табору;
 • формувати зведену статистичну звітність про діяльність дитячо-юнацької спортивної школи за формою № 5-ФК;
 • забезпечити участь вихованців в обласних, Всеукраїнських та Міжнародних змаганнях по видам спорту згідно календарного плану.
 • сприяти побудові сучасного багатофункціонального спортивного залу, який  дасть  можливість ще більше активізувати спортивно-масову та фізкультурно-оздоровчу  роботу в місті, виховувати у молоді бережне ставлення до свого здоров’я, змістовне та цікаве проведення свого вільного часу та досягнення високих спортивних результатів;
 • сприяти здійснення ремонту (реконструкції) футбольного поля в районі річки Стир.